Asteroidul Ryugu conține aminoacizi, care sunt “cărămizile” vieții!

0
(0)

#youtubevideos #subscribe Urmareste mai multe #shorts aici
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcod69NUBSYiax7w_5cXANwSf5b8I22V0 />O parte din aminoacizii care te fac pe tine și pe mine au fost găsiți și pe asteroidul Ryugu! Asta arată că ingredientele principale ale vieții au existat din abundență încă de la început în Sistemul solar, și că doar o “scânteie”, încă necunoscută, a făcut posibil ca ele să formeze primele forme de viață. Asteroidul Ryugu nu este departe de Pământ. În 2019 o sondă japoneză (Hayabusa 2) s-a apropiat de el și a colectat 5.5 grame de material, pe care le-a adus înapoi în 2020. Acestea sunt! Ele au fost analizate în laborator și conțin mult carbon, azot, hidrogen, dar și aminoacizi precum glicină și alanină, care se găsesc în proteinele din care tu și eu suntem făcuți. Oare când vom afla care a fost acea “scânteie” ce a făcut prima formă de viață posibilă?

Similar Posts:

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

5 Comments

 1. ❔️ atunci vei afla scîntea ❓️👉Apocalipsa 1:7
  [7]Iată că El vine pe nori. Și orice ochi Îl va vedea; și cei ce L-au străpuns. Și toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin.👉💯Maleahi 4:1-3
  [1]„Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufași și toţi cei răi vor fi ca miriștea; ziua care vine îi va arde”, zice Domnul oștirilor, „și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură.
  [2]Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile Lui; veţi ieși și veţi sări ca viţeii din grajd.
  [3]Și veţi călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre în ziua pe care o pregătesc Eu”, zice Domnul oștirilor.👉💯Ţefania 1:1-3,6-10,12-18
  [1]Cuvântul Domnului care a fost spus lui Ţefania, fiul lui Cuși, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda.
  [2]„Voi nimici totul de pe faţa pământului”, zice Domnul.
  [3]„Voi nimici oamenii și vitele, păsările cerului și peștii mării, pietrele de poticnire și pe cei răi împreună cu ele; voi nimici cu desăvârșire pe oameni de pe faţa pământului”, zice Domnul.
  [6]pe cei ce s-au abătut de la Domnul și pe cei ce nu caută pe Domnul, nici nu întreabă de El.”
  [7]Tăcere înaintea Domnului Dumnezeu! Căci ziua Domnului este aproape, căci Domnul a pregătit jertfa, Și-a sfinţit oaspeţii.
  [8]„În ziua jertfei Domnului, voi pedepsi pe voievozii și pe fiii împăratului și pe toţi cei ce poartă haine străine.
  [9]În ziua aceea, voi pedepsi și pe toţi cei ce sar peste prag, pe cei ce umplu de silnicie și de înșelăciune casa stăpânului lor.
  [10]În ziua aceea”, zice Domnul, „se vor auzi strigăte de jale la Poarta Peștilor, urlete în cealaltă mahala a cetăţii și un mare prăpăd pe dealuri.
  [12]În vremea aceea, voi scormoni Ierusalimul cu felinare și voi pedepsi pe toţi oamenii care se bizuiesc pe drojdiile lor și zic în inima lor: ‘Domnul nu va face nici bine, nici rău!’
  [13]Averile lor vor fi de jaf și casele lor vor fi pustiite; vor zidi case, și nu le vor locui, vor sădi vii, și nu vor bea vin din ele.”
  [14]Ziua cea mare a Domnului este aproape, este aproape și vine în grabă mare! Da, este aproape ziua cea amarnică a Domnului, și viteazul ţipă cu amar.
  [15]Ziua aceea este o zi de mânie, o zi de necaz și de groază, o zi de pustiire și de nimicire, o zi de întuneric și de negură, o zi de nori și de întunecime,
  [16]o zi în care vor răsuna trâmbiţa și strigătele de război împotriva cetăţilor întărite și a turnurilor înalte.
  [17]„Atunci voi pune pe oameni la strâmtoare și vor bâjbâi ca niște orbi, pentru că au păcătuit împotriva Domnului; de aceea le voi vărsa sângele ca praful și carnea, ca gunoiul!”
  [18]Nici argintul, nici aurul lor nu va putea să-i izbăvească în ziua mâniei Domnului, ci toată ţara va fi mistuită de focul geloziei Lui, căci va nimici deodată pe toţi locuitorii ţării.

 2. PUTEREA CARE ESTE MOTORUL VIEȚII IN UNIVERS este SPIRITUL- CUVINTUL LUI DUMNEZEU- INFORMAȚIA PRIMORDIALA cu Principiile primordiale:
  PRINCIPIUL IUBIRII- COEZIUNII
  PRINCIPIUL VIBRATIEI,
  PRINCIPIUL CORESPONDENTEI
  PRINCIPIUL POPULARITĂȚII,
  PRINCIPIUL MENTALISMULUI si
  PRINCIPIUL : CAUZĂ- EFECT.

  Fac o rectificare, în loc de POPULARITĂȚII trebuie
  PRINCIPIUL POLARITATII.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *