Paxi – Cykl hydrologiczny

0
(0)

Paxi przybywa na Planetę Ziemia. Razem z nim dowiedz się więcej o obiegu wody w przyrodzie. W tym filmie, przeznaczonym dla dzieci w wieku 6-12 lat, Paxi tłumaczy jak działa obieg wody.

Similar Posts:

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *