Paxi – Solsystemet

0
(0)

Följ med Paxi på en resa genom vårt Solsystem. Från de steniga inre planeterna nära Solen och förbi de jättestora planeterna, ut till den iskalla utkanten där kometerna bor.

I den här videofilmen som är avsedd för barn mellan 6 och 12 år, tar Paxi med oss på en resa i vårt eget Solsystem där vi besöker alla åtta planeterna samt andra mindre himlakroppar såsom asteroider, kometer och dvärgplaneten Pluto.
Den här videofilmen är den andra i en serie av animationer i vilka Paxi, ESA:s utbildningsmaskot, berör olika aspekter av Solsystemet, Universum, planeten Jordens hemligheter och mycket mer.

Similar Posts:

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *