Serialul DEVS | Chronovizorul Cuantic 2020 🔭

0
(0)

Distribuie partea ta favorita din acest video pe Instagram — nu uitati sa imi dati tag @cristianpresura, voi reposta cele mai interesante share-uri https://joinsnippet.com/GHqK9mq-sKU

https://patreon.com/cristianpresura
https://www.discord.gg/presura
https://www.facebook.com/presura
https://www.facebook.com/pg/stiintaclub/posts/
https://www.instagram.com/cristianpresura/
Spotify Podcast: https://spoti.fi/3dbvYo6
MixCloud Podcast: https://www.mixcloud.com/StiintaClub/
Cartea “O calatorie prin Univers”: t.ly/RkRED
Cartea “Fizica Povestita”: https://bit.ly/2YsKaAc
Cartea “Care e diferența dintre un copil și un laptop?” https://tinyurl.com/yxkymwdg

Similar Posts:

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

8 Comments

  1. Simple supoziții, teorii dar adevărul este că viitorul nu poate fi prezis. Science-fiction și atât. Reveniți cu picioarele pe pământ. Noi oamenii avem liber arbitru iar viitorul nu poate fi prezis iar astfel toate supozițiile din acest film sunt nule !!

    @Cristian Presură :. Ați putea face un clip despre conceptul lui Dawkins referitor la Proiectantul Inteligent ? Despre Arhitectul care a făcut designu Universului.

  2. … @Anthony Michael …Imm. Kant a produs o revoluție in teoria cunoașterii …el însuși a numit teoria sa” o revoluție copernicana “, o analogie cu teoria lui Copernic: nu Soarele se învârtește in jurul Pământului ci invers….similar Kant a susținut ca realitatea ontologică nu este independența de facultățile cognitive ale omului ci dimpotrivă realitatea ontologică ca obiect de cunoaștere este data de facultățile de cunoaștere ale acestuia potrivit genezei lor: intelect, rațiune, spirit. Cu alte cuvinte, realitatea ontologică exista pentru subiectul cunoscător in funcție de capabilitățile sale de cunoaștere …un nivel, cunoasterea prin abstracții (a decela ceea ce este comun intr-o mulțime de lucruri percepute) trece la un alt nivel, independent de realitatea ontologică, prin idealizarare ( se trece dela ceea ce este real perceptibil la ceea ce este posibil); idealizarea pornește dela experimentul fizic și continua printr-un experiment mintal, gândit ….acesta a fost drumul parcurs de știința fizicii : fizica newtoniană a care-i sursa de cunoaștere este experimentul fizic este urmata de fizica teoretica ale care-i surse sunt idealizarea și modelarea matematica ce se exprima despre o realitate posibila ….fizica cuantica in mare măsura a reușit sa verifice experimental modele matematice de reprezentare și măsurare a unor fenomene fizice, cuantice și subcoantice……exista un avânt al fizicii teoretice, modelele ei teoretice, la nivelul actual al tehnicii de experimentare, nu pot fi verificate experimental și sunt numai sursa de manifestarea imaginației in cărțile și filmele științifico-fantastice…..evoluția științei fizicii, ulterioară teoriei raționalismului kantian, confirma concepția lui Kant.
    Imi permit sa fac niște precizări, pentruca ai amintit : transcedent, transcedental …transcendent( in afara Lumii) este Dumnezeu, potrivit diferitelor Concepții teologice….transcedentala, metoda trascedentala despre care a vorbit Kant este metoda de cunoaștere prin care in procesul de cunoaștere “ lucrul in sine”, adică realitatea ontologică ( de existența) se transforma in “ lucru pentru sine “, adică lucru cunoscut….potrivit concepției kantiene in procesul de cunoaștere ne este inaccesibil “ lucrul in sine “ de aceea cunoasterea este un proces continuu și neîntrerupt, potrivit nivelului de experimentare și a orientării subiective a celui implicat in procesul de cunoaștere( avem in vedere aici, unghiul din care este abordată realitatea ontologică )….Dacă ne exprimam mai plastic: realitatea nu ni se dezvăluie pur și simplu in procesul de cunoaștere; ea raspunde la intrebarile pe care i le punem……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *