#2i Ep.13 Ce este feminismul islamic? Invitată: Alina Isac Alak

0
(0)

Urmareste aici toata seria “Dicţionarul de idei şi ideologii” (2i) din care acest video face parte:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcod69NUBSYiMviyDe9t5CYTra8MXVRsF />
Este foarte probabil ca unora dintre noi asocierea dintre feminism și islam să ne pară un oximoron. Majoritatea discursurilor promovate în mass media occidentală, precum și în mediile islamice fundamentaliste continuă să sublinieze incompatibilitatea radicală care există între alte două celebre abstracțiuni omogenizatoare: islamul și Occidentul/modernitatea.

Există încă o tentație puternică de a ne lăsa seduși de tot felul de construcții dihotomice, simpliste și ierarhice ale alterității, aici Celălalt fiind reprezentat de femeile musulmane. În același timp, avem deja mai bine de trei decenii în care a existat o explozie de scrieri și discursuri, însoțite de un activism asiduu, centrate pe legitimarea egalității de gen, însă pornind de la o paradigmă teologică islamică. Femeile musulmane nu mai sunt doar obiecte ale discursurilor noastre, ci subiecte, creatoare active ale propriei lor perspective.

Vom subsuma aceste demersuri interpretative și jurisprudențiale contemporane sub o etichetă utilă, deși adesea contestată, a feminismelor islamice și vom încerca să identificăm câteva strategii feministe de extragere a sensurilor coranice egalitariste. Și pentru că genul și religia au fost prinse de la început într-o relație complexă de interdependență, vom vedea cum feminismele islamice nu sunt doar despre anihilarea relației ierarhice dintre bărbați și femei, ci și despre regăsirea unei solidarități umane universale, inclusiv soteriologice, precum și a unei solidarități ecologice, a unui alt mod de raportare la natură și cosmos.

Alina Isac Alak, doctor în filosofie, este cadru didactic universitar asociat la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării și la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea București. Autoarea este specialistă în hermeneutică islamică, curente reformiste islamice contemporane, dezvoltări ale construcțiilor identitare musulmane autohtone și europene, studii de gen, inclusiv feminism islamic.

A publicat numeroase articole și studii academice atât în volume colective, cât și în prestigioase reviste de specialitate din țară și din străinătate, precum și patru cărți de autor în domeniul studiilor islamice, cu un accent special pe perspectiva de gen: Statutul femeilor în islam. Perspective actuale. Polirom, 2016; Femeile în jurisprudența islamică. Critici contemporane. Tritonic, 2016; Reformă și înnoire în Islamul modern. Argumente teologice, contexte socio-politice. Tritonic, 2017; Shariah sau despre istoria umană a Voinței divine. Pro Universitaria, 2019. De asemenea, este co-autoarea unui volum recent despre gen și islam: Islam and Gender. Major Issues and Debates. Routledge, 2020.

Similar Posts:

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *