#2i Ce este islamismul?

0
(0)

Invitat: Marius Lazăr Urmareste aici toata seria “Dicţionarul de idei şi ideologii” (2i) din care acest video face parte:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcod69NUBSYiMviyDe9t5CYTra8MXVRsF />
Marius Lazăr este lector univ. dr. la Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babes-Bolyai, unde predă cursurile: Istoria și geopolitica Orientului Mijlociu contemporan, Geopolitică regională, Relații internaționale în secolele XX-XXI; în același timp, este director executiv al Centrului de Studii asupra Orientului Mijlociu și a Mediteranei, în cadrul aceleiași universități. A efectuat stagii de cercetare și mobilități profesionale în Franța, Egipt, Maroc, Algeria, Tunisia, Liban, Iran. A publicat o carte despre problematica Islamului în România, iar o alta, despre șiism și stat în Irakul modern, este în curs de apariție.

Lumea musulmană a intrat, de mai bine de 150 de ani, într-un proces de renaștere (ihyā’) și de reînnoire (tajdīd), în special datorită șocului provocat de impactul politicilor coloniale europene și de contactul cu modernitatea occidentală. Plecând de la conștiința de a se afla într-o profundă criză și înapoiere (religioasă, socio-economică, politică, militară), o bună parte dintre elitele musulmane caută, începând de atunci, diferite modele și metode de a reconstrui un Islam, deopotrivă adaptat noilor vremuri, dar și reancorat în gloria și „autenticitatea” perioadei sale clasice. În interiorul acestui vast proces de refundamentare, problematica raporturilor dintre religie și politică ocupă un rol central. Ele au generat, din secolul al XIX-lea încoace, nenumărate teoretizări doctrinare și ideologice, și s-au concretizat prin emergența unor numeroase structuri sociopolitice (asociații, partide, regimuri politice, grupări militante) care, toate, încearcă să ofere, în maniere proprii, soluții pentru o reintegrare a câmpului politic (ca și a celui juridic, economic, al comportamentelor publice) în interiorul unei legalități și funcționalități musulmane, potrivit ideii că Islamul este un sistem integral, deopotrivă dīn-dunya-dawla (credință, realitate socială, stat). Desemnate, generic, sub numele de „islamism”, aceste dinamici traversează, și bulversează, în ultimele decenii, aproape toate societățile și statele musulmane (inclusiv diaspora musulmană), și suscită un larg interes (dublat de multiple interpretări diferențiate, și chiar de profunde incomprehensiuni), deopotrivă în rândul specialiștilor și al opiniei publice. Pornind de aici, discuția noastră va încerca să ofere o succintă cartografiere a acestei complexe fenomenologii a curentelor islamiste contemporane, printr-o plasare a lor în istoria mai largă a relațiilor dintre religie și politică în interiorul lumii musulmane, și, totodată, să prezinte câteva dintre modalitățile în care ele sunt interpretate în interiorul mediilor științifice și politice, în special în Occident.

Similar Posts:

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

4 Comments

  1. Foarte bune informațiile și mă bucur că sunt astfel de emisiuni.
    Totuși, ar trebui să vi se facă un scurt instructaj despre cum se folosește microfonul. Nu se poate să aveți tot timpul zgomot de fond, gemete și ecouri 😑
    Reglajul este ușor de făcut și în timp ce un invitat prezintă informațiile, ceilalți pot fi puși pe "mute"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *