#2i​ 📘 Ce este social-democrația? Ep.19 Invitat: Bogdan Florian

0
(0)

Social-democrația este o doctrină politică ce afirmă recunoașterea drepturilor politice ale clasei muncitoare și care urmărește reforma sistemului politic, social și economic de organizare a puterii politice. După al Doilea Război Mondial, social-democrația are ca scop asigurarea unui sistem politic care să asigure cetățenilor accesul universal, echitabil și egal la bunuri publice. Consolidarea și extinderea statului bunăstării (welfare state) este obiectivul contemporan al doctrinei social-democrate. Social-democrația este un curent de gândire în filosofie și științele sociale care încearcă să ofere o alternativă marxismului în cadrul mai larg al curentelor socialiste. Gândirea social-democrată clasică acceptă modelul socialist de organizare socială și economică, însă consideră fundamental modelul democrației parlamentare reprezentative pentru organizarea și exercitarea puterii politice.

În ce măsură principiile clasice ale social-democrației mai pot suscita adeziunea diferitelor grupuri sociale, astfel încât doctrina să supraviețuiască și să ofere susținere partidelor politice care o adoptă? A determinat abandonarea elementelor doctrinare provenite din socialism diluare sau pierderea completă a identității doctrinare? Care ar putea fi viitorul curentului de gândire în contextul evoluției științelor sociale într-o paradigmă instituționalistă, care ignoră sau critică conceptul de clase?

Bogdan FLORIAN este lector în cadrul Departamentului de Științe Politice si Studii Europene al Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA. Predă cursuri in domeniul politicilor publice și al cercetării în domeniul educației. Cercetător științific la Institutul de Științe ale Educației, apoi membru al mai multor echipe de cercetare, elaborare și implementare a politicilor publice în educație, expert-consultant pentru Banca Mondială și al Comisiei Europene în ceea ce privește proiectarea și evaluarea politicilor publice în domeniul educației. Istoria ideilor politice este un fel de hobby, lucrarea de licență având ca tema istoria social-democrației de după al Doilea Război Mondial. În prezent predă inclusiv un curs opțional despre dezvoltarea gândirii sociale și politice în România în perioada 1866-1940.

Similar Posts:

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

4 Comments

  1. Partidele politice de oriunde in lumea asta nu mai au de multă vreme absolut nimic în comun cu doctrinele care or fi stat vreodată la baza înființării lor.

  2. Nu pot crede că prin violență se poate ajunge la ceva bun și frumos,deși sunt comunist.Revoluția se face cu mintea,nu cu bîta.Că ce faci cu bîta nu ține mult,ci doar ce faci cu mintea dăinuie.Și am exemple nenumărate din realizările umanității,care s-au facut doar cu mintea.Deși Isus a spus că nu există biruință fără vărsare de sînge.Adică aici e vorba de voința în a se opune schimbării și evoluției societății a celor deja căpătuiți cu pămînturi și alte mijloace de producție.Și din această perspectivă se poate înțelege necesitatea violenței pt.schimbare.Că degeaba mergi cu înțelepciune la cel deja căpătuit cu diferite bogății și-i explici matematic și foarte rațional că e mult mai bine pt.toți să renunțe la mecanismul său economic de atragerea capitalului,pt.că nu va vrea în ultimă instanță datorită puternicului instinct de conservare,așa că nu se poate altfel proceda decît prin eliminarea sa din planul fizic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *